دوره آموزشی

دوره آنلاین
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا

مدرس : علی احمدنیا

6 تعداد جلسات کلاس
10 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۰۱-۰۷ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

ادبیات

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۷
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۸
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۰۹
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۰
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۲
ساعت : ۱۴:۳۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

ادبیات کنکور

سرفصل مطالب این جلسه : ادبیات کنکور
۱۴۰۰-۰۱-۱۲
ساعت : ۱۴:۳۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
رایگان
شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
alt
رایگان
ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
سرفصل مطالب
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
 • ادبیات کنکور
alt
رایگان
فیزیک کنکور-استاد عباسی
سرفصل مطالب
 • فیزیک کنکور
 • فیزیک کنکور
alt
رایگان
ریاضی تجربی - استاد خوانچه زر
سرفصل مطالب
 • ریاضی-استاد خوانچه زر
alt
رایگان
حسابان-استاد ایزد پناه
alt
رایگان
ریاضی-استاد عمید
سرفصل مطالب
 • ریاضی تجربی
 • ریاضی تجربی
alt
رایگان
عربی - استاد مومن زاده
alt
رایگان
مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
سرفصل مطالب
 • مشاوره و برنامه ریزی کنکور (دکتر جعفرقلی)
alt
رایگان
گسسته- استاد عمید
alt
رایگان
عربی
سرفصل مطالب
 • عربی کنکور
 • عربی کنکور