دوره آموزشی

دوره آنلاین
فیزیک(استاد:میر حسینی)- 40٪‏ تخفيف

مدرس : امیر میرحسینی

9,000,000 ریال 15,000,000 ریال
105 تعداد جلسات کلاس
165 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۱۸ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس فیزیک که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد امیر میر حسینی با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

مدرس سابق : اندیشه سازان ، فائق ، هدف ، ماهان ، پرستو ، علوم ، کوشش ، خرد ، نرجس و ...

 

مؤلف : مبتکران ، اندیشه فائق ، نشر دریافت ، قلم چی و ...

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

سینماتیک

سرفصل مطالب این جلسه : سینماتیک
۱۳۹۸-۰۵-۱۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

سینماتیک

سرفصل مطالب این جلسه : سینماتیک
۱۳۹۸-۰۵-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

سینماتیک

سرفصل مطالب این جلسه : سینماتیک
۱۳۹۸-۰۶-۰۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

سینماتیک

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۶-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

سینماتیک

سرفصل مطالب این جلسه : سینماتیک
۱۳۹۸-۰۶-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن
۱۳۹۸-۰۷-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن + سینماتیک

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن +سینماتیک
۱۳۹۸-۰۷-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

الکتریسته ساکن + سینماتیک

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسته ساکن + سینماتیک
۱۳۹۸-۰۷-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

الکتریسیته ساکن+ سینماتیک

سرفصل مطالب این جلسه : حرکت شناسی
۱۳۹۸-۰۷-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

بردار فوق العاده

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه اول بردار
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

الکتریسیته ساکن+سینماتیک محور قایم مختص نظام قذیم و رشته ریاضی نظام جدید

سرفصل مطالب این جلسه : الکتریسیته ساکن+سینماتیک محور قایم مختص نظام قذیم و رشته ریاضی نظام جدید
۱۳۹۸-۰۸-۰۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

بردار فوق العاده(جلسه دوم)

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه دوم بردار
۱۳۹۸-۰۸-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

الکتریسیته ساکن

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه آخر الکتریسیته ساکن+سینماتیک قایم نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید
۱۳۹۸-۰۸-۱۰
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

جلسه سوم بردار فوق العاده

سرفصل مطالب این جلسه : بردارشناسی
۱۳۹۸-۰۸-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

جلسه آخر الکتریسیته ساکن مشترک همه نظام ها + حرکت دو بعدی مختص نظام قدیم+ حل سوالات گنجینه

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۸-۰۸-۱۷
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

دینامیک+حل سوالات گنجینه

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک
۱۳۹۸-۰۸-۲۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

جلسه دوم دینامیک+حل سوالات گنجینه

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه دوم دینامیک+حل سوالات گنجینه
۱۳۹۸-۰۹-۰۸
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

جلسه سوم دینامیک مختص هردو نظام جدید و قدیم

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سوم دینامیک مختص هردو نظام جدید و قدیم
۱۳۹۸-۰۹-۲۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

جلسه چهارم( آخر ) بردار(استاتیک)

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه چهارم( آخر ) بردار(استاتیک)
۱۳۹۸-۰۹-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

دینامیک+ مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : دینامیک (دوازدهم نظام جدیدوقدیم)+مدارهای الکتریکی (نظام جدیدو قدیم و پایه)
۱۳۹۸-۰۹-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)

سرفصل مطالب این جلسه : فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
۱۳۹۸-۰۹-۲۵
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

نوسان+ ادامه مدارهای الکتریکی

سرفصل مطالب این جلسه : نوسان(مشترک نظام قدیم و جدید) + ادامه مدارهای الکتریکی از پایه
۱۳۹۸-۰۹-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

جلسه دوم نوسان+ جلسه سوم مدار

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه دوم نوسان+ جلسه سوم مدار
۱۳۹۸-۱۰-۰۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)

سرفصل مطالب این جلسه : .فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
۱۳۹۸-۱۰-۰۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه سوم نوسان+جلسه چهارم مدار

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه سوم نوسان+جلسه چهارم مدار
۱۳۹۸-۱۰-۱۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

حرکت دایره ای (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)

سرفصل مطالب این جلسه : .حرکت دایره ای (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
۱۳۹۸-۱۰-۲۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۸-۱۱-۰۴
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۸-۱۲-۲۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۹-۰۱-۱۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۹-۰۱-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۹-۰۱-۲۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۹-۰۲-۰۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۹-۰۲-۱۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۹-۰۲-۱۹
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

.

سرفصل مطالب این جلسه : .
۱۳۹۹-۰۲-۲۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

بردار فوق العاده

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه اول بردار
۱۳۹۸-۰۷-۲۹
ساعت : ۱۶:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
7,000,000 ریال
عربی- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 2 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس یک دوازدهم ( خلّ تست ) + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • درس 3 و 4 دهم ( تدریس )
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست )
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس + حلّ تست )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( حلّ تست ) + درس 3 یازدهم ( تدریس )
 • درس 3 یازدهم ( حلّ تست )
 • درس 2 دوازدهم ( تدریس )
 • درس 2 دوازدهم ( حلّ تست )
 • ایستگاه تست و دوره دوّم ( درس 1 و 2 دوازدهم + تحلیل صرفیّ )
 • درس 3 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۳ دوازدهم
 • درس4 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۴ دوازدهم
 • درک مطلب
 • درک مطلب
 • تکنیک های تحلیل صرفیّ و سوالات ضبط الحرکات
alt
10,000,000 ریال
ریاضی کنکور- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • تابع
 • تابع
 • ترکیب توابع
 • تابع
 • رسم نمودار تابع
 • مثلثات
 • مثلثات
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • جلسه سی و سوم
alt
7,000,000 ریال
ادبیات-40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
alt
7,000,000 ریال
زبان انگلیسی- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دوازدهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • درس اول سال دوازدهم
 • ادامه درس اول دوازدهم
 • درک متن و Reading
 • حل تست های کتاب خیلی سبز مبحث مجهول
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس درس دهم سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم
 • جلسه 14
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
alt
15,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • الکتریسته ساکن
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسیته ساکن+ سینماتیک
 • بردار فوق العاده
 • الکتریسیته ساکن+سینماتیک محور قایم مختص نظام قذیم و رشته ریاضی نظام جدید
 • بردار فوق العاده(جلسه دوم)
 • الکتریسیته ساکن
 • جلسه سوم بردار فوق العاده
 • جلسه آخر الکتریسیته ساکن مشترک همه نظام ها + حرکت دو بعدی مختص نظام قدیم+ حل سوالات گنجینه
 • دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه دوم دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه سوم دینامیک مختص هردو نظام جدید و قدیم
 • جلسه چهارم( آخر ) بردار(استاتیک)
 • دینامیک+ مدارهای الکتریکی
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • نوسان+ ادامه مدارهای الکتریکی
 • جلسه دوم نوسان+ جلسه سوم مدار
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • جلسه سوم نوسان+جلسه چهارم مدار
 • حرکت دایره ای (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • بردار فوق العاده
alt
10,000,000 ریال
هندسه- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • کلاس جبرانی
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 2هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دوازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
4,000,000 ریال
ریاضی تجربی
alt
4,000,000 ریال
ریاضی دهم و یازدهم تجربی