دوره آموزشی

20 تعداد جلسات کلاس
60 مجموع ساعت تدریس
۱۴۰۰-۱۰-۰۴ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

کارگاه های جمع بندی نیم سال اول

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی فیزیک استاد علیپور

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی فیزیک استاد علیپور
۱۴۰۰-۱۰-۰۵
ساعت : ۱۵:۱۵

جلسه 2

جلسه 2

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی
۱۴۰۰-۱۰-۱۵
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید
۱۴۰۰-۱۰-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی - بخش 2

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی - بخش 2
۱۴۰۰-۱۰-۱۸
ساعت : ۱۴:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك-سبزميداني

سرفصل مطالب این جلسه : رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك-سبزميداني
۱۴۰۰-۱۰-۱۹
ساعت : ۱۶:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

دوره رایگان

عنوان جلسه

پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - دکتر احمدنیا

سرفصل مطالب این جلسه : پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - دکتر احمدنیا
۱۴۰۰-۱۰-۱۹
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 7

جلسه 7

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول زیست - استاد پناهی شایق

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول زیست - استاد پناهی شایق
۱۴۰۰-۱۰-۲۰
ساعت : ۱۷:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

دوره رایگان

عنوان جلسه

پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - استاد افخمی

سرفصل مطالب این جلسه : پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - استاد افخمی
۱۴۰۰-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۲:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

دوره رایگان

عنوان جلسه

پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی انسانی - استاد عزیزخانی

سرفصل مطالب این جلسه : پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی انسانی - استاد عزیزخانی
۱۴۰۰-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

دوره رایگان

عنوان جلسه

پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی

سرفصل مطالب این جلسه : پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
۱۴۰۰-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

دوره رایگان

عنوان جلسه

پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی - استاد بلغاک

سرفصل مطالب این جلسه : پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی - استاد بلغاک
۱۴۰۰-۱۰-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول زبان - استاد محمدی

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول زبان - استاد محمدی
۱۴۰۰-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید
۱۴۰۰-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
۱۴۰۰-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۶:۳۰

جلسه 15

جلسه 15

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول گسسته - استاد عمید

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول گسسته - استاد عمید
۱۴۰۰-۱۰-۲۲
ساعت : ۱۸:۳۰

جلسه 16

جلسه 16

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد حمزه لویی

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد حمزه لویی
۱۴۰۰-۱۰-۲۳
ساعت : ۱۰:۳۰

جلسه 17

جلسه 17

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه مشاوره ای هنر آزمون دادن و استراتژی های جدید در نیمه دوم

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه مشاوره ای هنر آزمون دادن و استراتژی های جدید در نیمه دوم
۱۴۰۰-۱۰-۲۳
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

دوره رایگان

عنوان جلسه

کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی

سرفصل مطالب این جلسه : کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
۱۴۰۰-۱۰-۲۳
ساعت : ۱۶:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست ریاضی تجربی استاد عزیزخانی
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • معادله و تابع درجه 2 _ معادلات گنگ و گویا_ نامعادلات
 • تابع_ تابع نمایی و لگاریتمی
 • تابع_ تابع نمایی و لگاریتمی
 • مثلثات
 • حد و پیوستگی_ مشتق
 • مشتق_ کاربرد مشتق
 • شمارش بدون شمردن وآمار و احتمال
 • هندسه پایه و دوازدهم
 • مجموعه، الگو و دنباله_ عبارتهای جبری، ریشه و توان
 • حل سوالات تجربی 1400 داخل و خارج
alt
رایگان
کلاس فوق العاده 2
سرفصل مطالب
 • فوق العاده ریاضی
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست فیزیک استاد ایرانشاهی
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • دما و گرما
 • فشار و ویژگی های ماده
 • حرکت نوسانی و امواج مکانیکی
 • امواج الکترومغناطیس+صوت + بازتاب و شکست
 • فیزیک اتمی و هسته ای
 • دینامیک
 • حرکت شناسی
 • الکتریسیته ساکن
 • مدارالکتریکی
 • مغناطیس و القا+کار و انرژی
alt
8,500,000 ریال
نکته و تست اقتصاد استاد بیگی
سرفصل مطالب
 • راه حل های تستی مسائل سود،ضرر و زیان/نکات کامل منحنی عرضه و تقاضا
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 1(قسمت اول)
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 1(قسمت دوم)
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 1(قسمت سوم)
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 2(قسمت اول)
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 2(قسمت دوم)
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 3
 • راه حل های تستی مسائل و نکات مهم متن کتاب درسی بخش 4
alt
رایگان
جلسات صفر نکته و تست
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی و حسابان استاد آرش عمید
 • جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی-استاد رضایی بقا
 • جلسه صفر نکته و تست هندسه و گسسته استاد آرش عمید
 • جلسه صفر نکته و تست استاد افخمی
 • جلسه صفر نکته و تست عربی استاد بختیاری
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد بلغاک
 • جلسه صفر فیزیک ایرانشاهی
 • جلسه صفر نکته و تست جامعه شناسی استاد تیموریان
 • جلسه صفر نکته و تست روان شناسی استاد ترکمن
 • جلسه صفر نکته و تست علوم و فنون استاد عطری
 • جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد عطری
 • جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد علیپور
 • جلسه صفر نکته و تست زبان استاد محمدی
 • جلسه صفر نکته و تست دین و زندگی استاد کاغذی
 • جلسه صفر نکته و تست ادبیات استاد احمدنیا
 • جلسه صفر نکته و تست عربی استاد غلامی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد حمزه لویی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی تجربی استاد عزیزخانی
 • جلسه صفر نکته و تست ریاضی انسانی استاد عزیزخانی
 • جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد زارعی
 • جلسه صفر نکته و تست زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • جلسه صفر نکته و تست فیزیک استاد سبزمیدانی
 • جلسه صفر نکته و تست شیمی استاد عزیز آبادی
 • جلسه صفر نکته و تست فلسفه و منطق استاد سه دهی
alt
7,500,000 ریال
نکته و تست دین و زندگی استاد رضایی بقا
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر نکته و تست
 • درس 1 تا 5 دهم
 • درس6 تا 10دهم
 • درس11و12 دهم و درس 1تا3 یازدهم
 • درس 4 تا 8 یازدهم
 • درس 9 تا 12 یازدهم و درس 1 دوازدهم
 • درس 2 تا 4 دوازدهم
 • درس 5تا 7 دوازدهم
 • درس 8 تا 10 دوازدهم
alt
رایگان
آی استارت آی کلاس
سرفصل مطالب
 • کارگاه مشاوره مهندس پازوکی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • شیمی استاد عزیزآبادی
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • ادبیات استاد افخمی
 • ریاضی استاد کریمی نیا
 • ادبیات استاد احمدنیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • دین و زندگی استاد کاغذی
 • عربی استاد بختیاری
 • زیست شناسی استاد پناهی شایق
 • عربی استاد غلامی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • معارف استاد رضایی بقا
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • زبان انگلیسی استاد عظیمی
 • شیمی استاد کیومرثی
 • ریاضی استاد عمید
 • هندسه و گسسته استاد عمید
 • عربی استاد مومن زاده
 • ریاضی استاد بلغاک
 • عربی استاد غلامی جلسه دوم
 • شیمی استاد عزیزآبادی 2
alt
رایگان
برای شروع هنوز دیر نیست
سرفصل مطالب
 • ریاضیات کنکور استاد عمید
 • گسسته کنکور استاد عمید
 • شیمی کنکور استاد کیومرثی
 • دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
 • زیست کنکور استاد پناهی شایق
 • زبان انگلیسی کنکور استاد عظیمی
 • ادبیات کنکور استاد احمدنیا
 • دین و زندگی کنکور استاد رضایی بقا
 • زبان انگلیسی استاد محمدی
 • اقتصاد استاد محمد بیگی
 • زیست شناسی استاد معصوم نیا
 • فیزیک استاد سبز میدانی
 • فلسفه و منطق استاد سه دهی
 • ریاضی استاد بلغاک
 • شیمی کنکور استاد عزیزآبادی
 • ادبیات کنکور استاد عطری
 • علوم و فنون ادبی استاد عطری
 • هندسه استاد عمید
 • روانشناسی استاد ترکمن
 • جامعه شناسی استاد تیموریان
 • عربی استاد مومن زاده
 • عربی انسانی استاد بختیاری
 • ریاضی استاد عزیزخانی
 • فیزیک استاد ایرانشاهی
 • فیزیک استاد علیپور
 • ادبیات استاد افخمی
alt
رایگان
کارگاه های جمع بندی نیم سال
سرفصل مطالب
 • کارگاه جمع بندی فیزیک استاد علیپور
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی
 • کارگاه جمع بندی ریاضی 12 ( تابع ) استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول عربی استاد غلامی - بخش 2
 • رويداد پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول فيزيك-سبزميداني
 • پاسخدهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - دکتر احمدنیا
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زیست - استاد پناهی شایق
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ادبیات - استاد افخمی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی انسانی - استاد عزیزخانی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول شیمی - استاد عزیزآبادی
 • پاسخ دهي به سوالات برگزيده آزمون هاي آزمايشي جامع نيمسال اول ریاضی - استاد بلغاک
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول زبان - استاد محمدی
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ادبیات - استاد عطری
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول گسسته - استاد عمید
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول ریاضی - استاد حمزه لویی
 • کارگاه مشاوره ای هنر آزمون دادن و استراتژی های جدید در نیمه دوم
 • کارگاه جمع بندی نیم سال اول معارف - استاد کاغذی
alt
9,500,000 ریال
نکته و تست ریاضیات استاد عمید
سرفصل مطالب
 • جلسه صفر
 • جلسه اول
 • جلسه دوم
 • جلسه سوم
 • جلسه چهارم
 • جلسه پنجم
 • جلسه ششم
 • جلسه هفتم
 • جلسه هشتم
 • جلسه نهم
 • جلسه دهم