دوره آموزشی

70 تعداد جلسات کلاس
105 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۲۴ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس زیست شناسی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد حسام حاجی یوسف با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

دبیر تست مدرسه آریان ۱ سال
دبیر تست دبیرستان روشنگران میرداماد ۳ سال
دبیر مدرسه نواور ۳ سال
دبیر مدرسه شایستگان ۲ سال
آموزشگاه برسام ۲ سال
آموزشگاه نیکان ۲ سال
دبیر زیست مرکز مشاوره ی دکتر نکویی ۴ سال
دبیر زیست مرکز مشاوره ی پوردستمال چی ۳ سال
پاسخ تشریحی زیست دکتر عمارلو
ویراستور علمی کتاب نشر دریافت
تالیف کتاب بقچه ی زیست شناسی
تالیف کتاب جمع بندی به روش املت قارچ
همکاری ۱ ساله با صفر کلوین
همکاری ۳ ساله با مرکز مشاوره ی سرور پور

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

فصل صفر

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی کامل یک سلول زنده
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

بافت شناسی،گوارش

سرفصل مطالب این جلسه : بافت شناسی،گوارش
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش و جذب مواد
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

ادامه گوارش و جذب مواد

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه گوارش و جذب مواد
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

عنوان جلسه

فصل دوم دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ژنتیک
۱۳۹۸-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل 1 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : همانند سازی
۱۳۹۸-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : دستگاه تنفس
۱۳۹۸-۰۷-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۸-۰۷-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فصل 4 دهم(گفتار 1)

سرفصل مطالب این جلسه : قلب(بررسی نوار قلب)
۱۳۹۸-۰۸-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل 4 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه قلب(گفتار2)
۱۳۹۸-۰۸-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فصل 6 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : از یاخته تا گیاه
۱۳۹۸-۰۹-۰۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جبرانی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مباحث گیاهی
۱۳۹۸-۰۹-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم جریان اطلاعات در یاخته

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم جریان اطلاعات در یاخته
۱۳۹۸-۰۹-۱۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم ترجمه

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 دوازدهم ترجمه
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

فصل 4 دوازدهم تغییر در اطلاعات وراثتی

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 4 دوازدهم تغییر در اطلاعات وراثتی
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

فصل 3 دوازدهم ادامه ژنتیک

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 دوازدهم ادامه ژنتیک
۱۳۹۸-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

استخوان و ماهیچه

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۰-۲۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

تنفس سلولی

سرفصل مطالب این جلسه : ...
۱۳۹۸-۱۱-۱۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

.....

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۱-۲۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

.....

سرفصل مطالب این جلسه : .....
۱۳۹۸-۱۱-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 21

جلسه 21

عنوان جلسه

.....

سرفصل مطالب این جلسه : .....
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 22

جلسه 22

عنوان جلسه

...

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 23

جلسه 23

عنوان جلسه

....

سرفصل مطالب این جلسه : ...
۱۳۹۸-۱۲-۱۶
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 24

جلسه 24

عنوان جلسه

...

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

جلسه 25

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 25
۱۳۹۸-۱۲-۲۰
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

جلسه 26

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 26
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
ساعت : ۱۵:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

جلسه 27

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 27
۱۳۹۹-۰۱-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

جلسه 28

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 28
۱۳۹۹-۰۲-۰۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

جلسه 29

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 29
۱۳۹۹-۰۲-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

جلسه 30

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 30
۱۳۹۹-۰۲-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

جلسه 31

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 31
۱۳۹۹-۰۲-۱۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

جلسه 32

سرفصل مطالب این جلسه : جلسه 32
۱۳۹۹-۰۲-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
7,000,000 ریال
عربی
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 2 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس یک دوازدهم ( خلّ تست ) + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • درس 3 و 4 دهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست )
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس + حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( حلّ تست ) + درس 3 یازدهم ( تدریس )
 • درس 3 یازدهم ( حلّ تست )
 • درس 2 دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس 2 دوازدهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 2 دوازدهم ( حلّ تست )
 • کارگاه تحلیل صرفیّ و تشخیص محلّ إعرابیّ (1) / ایستگاه تست و دوره دوّم
 • درس 7 و 5 دهم + بخشهایی از درس 1 و 6 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 7 و 5 دهم ( تدریس و حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 5 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 5 دهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 5 دهم ( حلّ تست ) + تدریس درس 3 دوازدهم
 • درس 3 دوازدهم ( تدریس + حلّ تست )
 • درس 3 دوازدهم ( حلّ تست ) - فوق العاده
 • درس 6 دهم ( تدریس + حلّ تست )
 • درس 7 یازدهم ( تدریس و حلّ تست )
 • درس 6 دهم ( حلّ تست )
 • کارگاه قرائت الکلمات ( تدریس و حلّ تستهای قرائت الکلمات ) + تکرار و تمرین تحلیل صرفیّ
 • درس 4 دوازدهم ( تدریس )
 • درس 4 دوازدهم ( تدریس متن درس )
 • درس 4 یازدهم ( تدرسی و حل تست / تمرین قرائت الکلمات )
 • درس 4 دوازدهم ( حلّ تست )
 • درس 2 ، 5 و 6 یازدهم ( تدریس )
 • جلسه 37
alt
10,000,000 ریال
ریاضی کنکور
سرفصل مطالب
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • تابع
 • تابع
 • ترکیب توابع
 • تابع
 • رسم نمودار تابع
 • مثلثات
 • مثلثات
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • 33
 • 34
alt
7,000,000 ریال
ادبیات
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
alt
7,000,000 ریال
زبان انگلیسی
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • درس اول سال دوازدهم
 • ادامه درس اول دوازدهم
 • درک متن و Reading
 • حل تست های کتاب خیلی سبز مبحث مجهول
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • درس ۲ سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم
 • جلسه 14
 • درس ۲ دوازدهم
 • درس۲ سال یازدهم
 • درس ۳ یازدهم
 • درس ۳ دوازدهم
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
alt
15,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)
سرفصل مطالب
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • الکتریسته ساکن
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسیته ساکن+ سینماتیک
 • بردار فوق العاده
 • الکتریسیته ساکن+سینماتیک محور قایم مختص نظام قذیم و رشته ریاضی نظام جدید
 • بردار فوق العاده(جلسه دوم)
 • الکتریسیته ساکن
 • جلسه سوم بردار فوق العاده
 • جلسه آخر الکتریسیته ساکن مشترک همه نظام ها + حرکت دو بعدی مختص نظام قدیم+ حل سوالات گنجینه
 • دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه دوم دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه سوم دینامیک مختص هردو نظام جدید و قدیم
 • دینامیک+ مدارهای الکتریکی
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • نوسان+ ادامه مدارهای الکتریکی
 • جلسه دوم نوسان+ جلسه سوم مدار
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • جلسه سوم نوسان+جلسه چهارم مدار
 • حرکت دایره ای (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • جلسه آخر(چهارم )نوسان+جلسه پنجم مدار
 • موج+مدارهای الکتریکی
 • جلسه دوم موج+ جلسه هفتم مدارهای الکتریکی
 • گنجینه دینامیک (مختص هردو نظام) (فوق العاده)
 • جلسه سوم موج+ جلسه هشتم مدارهای الکتریکی
 • گنجینه نوسان و موج(مختص هر دو نظام)(فوق العاده)
 • جلسه چهارم موج+جلسه نهم (آخر) مدارهای الکتریکی
 • حل سوالات گنجینه موج
 • ادامه شکست نور و موج (جلسه آخر)+جلسه اول مغناطیس
 • ادامه موج (فقط نظام قدیم)
 • جلسه اول آینه های کروی (فقط نظام قدیم)+جلسه دوم مغناطیس (مشترک هردو نظام)
 • ......
 • ....
 • فیزیک - نظام قدیم
 • فیزیک - نظام قدیم و جدید(رشته ریاضی و تجربی)
 • فیزیک
 • جلسه 42
 • حل سؤالات گنجینه
 • جلسه 44
 • جلسه 45
 • جلسه 46
 • گنجینه ( تتمه سؤالات الکتریسیته ساکن ، مغناطیس و القا ، حرکت شناسی )
 • کار و انرژی ، بقیه کوانتوم
 • جلسه 49
 • فیزیک کنکور ( جلسه 50 گنجینه )
 • جلسه 51
alt
10,000,000 ریال
هندسه
سرفصل مطالب
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • کلاس جبرانی
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • جلسه 30
 • جلسه 31
 • جلسه 32
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
4,000,000 ریال
هندسه دوازدهم
alt
4,000,000 ریال
هندسه دهم ویازدهم
alt
5,000,000 ریال
گسسته
سرفصل مطالب
 • درس 1 فصل 1
 • درس 1 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • درس 2 فصل 1
 • رفع اشکال و حل تست
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • درس3 نظریه اعداد
 • رفع اشکال و حل تست
 • فصل 2 درس 1
 • 17 فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • فصل 2 درس 1
 • آنالیز ترکیبی
 • مربع های لاتین
 • فصل 2 درس 2