دوره آموزشی

دوره آنلاین
زیست شناسی کنکور-40%

مدرس : حسام حاجی یوسف

6,000,000 ریال 10,000,000 ریال
70 تعداد جلسات کلاس
105 مجموع ساعت تدریس
۱۳۹۸-۰۵-۲۴ شروع کلاس ها
500 تعداد شرکت کنندگان

درس زیست شناسی که دارای اهمیت ویژه ای برای دانش آموزان کنکوری می باشد،با بهترین شیوه تدریس توسط استاد حسام حاجی یوسف با رزومه زیر و به صورت آنلاین در اختیار دانش آمزان قرار می گیرد:

دبیر تست مدرسه آریان ۱ سال
دبیر تست دبیرستان روشنگران میرداماد ۳ سال
دبیر مدرسه نواور ۳ سال
دبیر مدرسه شایستگان ۲ سال
آموزشگاه برسام ۲ سال
آموزشگاه نیکان ۲ سال
دبیر زیست مرکز مشاوره ی دکتر نکویی ۴ سال
دبیر زیست مرکز مشاوره ی پوردستمال چی ۳ سال
پاسخ تشریحی زیست دکتر عمارلو
ویراستور علمی کتاب نشر دریافت
تالیف کتاب بقچه ی زیست شناسی
تالیف کتاب جمع بندی به روش املت قارچ
همکاری ۱ ساله با صفر کلوین
همکاری ۳ ساله با مرکز مشاوره ی سرور پور

برنامه کلاسی

جدول برنامه جلسات و کلاس های دوره آموزشی

جهت استفاده بهتر از خدمات کلاس های آنلاین آیکلاس بهترین گزینه استفاده از لپ تاپ و مرورگر کروم می باشد

جلسه 1

جلسه 1

عنوان جلسه

فصل صفر

سرفصل مطالب این جلسه : بررسی کامل یک سلول زنده
۱۳۹۸-۰۵-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 2

جلسه 2

عنوان جلسه

بافت شناسی،گوارش

سرفصل مطالب این جلسه : بافت شناسی،گوارش
۱۳۹۸-۰۵-۳۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 3

جلسه 3

عنوان جلسه

سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : گوارش و جذب مواد
۱۳۹۸-۰۶-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 4

جلسه 4

عنوان جلسه

ادامه گوارش و جذب مواد

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه گوارش و جذب مواد
۱۳۹۸-۰۶-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 5

جلسه 5

دوره رایگان

عنوان جلسه

فصل دوم دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : ژنتیک
۱۳۹۸-۰۷-۰۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 6

جلسه 6

عنوان جلسه

فصل 1 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : همانند سازی
۱۳۹۸-۰۷-۱۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 7

جلسه 7

عنوان جلسه

سال دهم

سرفصل مطالب این جلسه : دستگاه تنفس
۱۳۹۸-۰۷-۲۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 8

جلسه 8

عنوان جلسه

فصل 2 دوازدهم

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۸-۰۷-۲۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 9

جلسه 9

عنوان جلسه

فصل 4 دهم(گفتار 1)

سرفصل مطالب این جلسه : قلب(بررسی نوار قلب)
۱۳۹۸-۰۸-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 10

جلسه 10

عنوان جلسه

فصل 4 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه قلب(گفتار2)
۱۳۹۸-۰۸-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 11

جلسه 11

عنوان جلسه

فصل 6 دهم

سرفصل مطالب این جلسه : از یاخته تا گیاه
۱۳۹۸-۰۹-۰۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 12

جلسه 12

عنوان جلسه

جبرانی

سرفصل مطالب این جلسه : ادامه مباحث گیاهی
۱۳۹۸-۰۹-۱۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 13

جلسه 13

عنوان جلسه

فصل 1 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 یازدهم
۱۳۹۸-۰۹-۱۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 14

جلسه 14

عنوان جلسه

فصل 2 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 2 یازدهم
۱۳۹۸-۰۹-۲۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 15

جلسه 15

عنوان جلسه

فصل 3 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم
۱۳۹۸-۱۰-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 16

جلسه 16

عنوان جلسه

فصل 3 یازدهم

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 3 یازدهم
۱۳۹۸-۱۰-۰۲
ساعت : ۱۱:۰۰

جلسه 17

جلسه 17

عنوان جلسه

....

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۰-۲۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 18

جلسه 18

عنوان جلسه

...

سرفصل مطالب این جلسه : ...
۱۳۹۸-۱۱-۰۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 19

جلسه 19

عنوان جلسه

.....

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۱-۱۳
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 20

جلسه 20

عنوان جلسه

.....

سرفصل مطالب این جلسه : .....
۱۳۹۸-۱۱-۲۰
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 25

جلسه 25

عنوان جلسه

.....

سرفصل مطالب این جلسه : .....
۱۳۹۸-۱۱-۲۷
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 26

جلسه 26

عنوان جلسه

.....

سرفصل مطالب این جلسه : ......
۱۳۹۸-۱۲-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 27

جلسه 27

عنوان جلسه

...

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۲-۱۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 28

جلسه 28

عنوان جلسه

....

سرفصل مطالب این جلسه : ...
۱۳۹۸-۱۲-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 29

جلسه 29

عنوان جلسه

...

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۲-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 30

جلسه 30

عنوان جلسه

....

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۲-۱۲
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 31

جلسه 31

عنوان جلسه

.....

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۲-۱۹
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 32

جلسه 32

عنوان جلسه

....

سرفصل مطالب این جلسه : ....
۱۳۹۸-۱۲-۲۶
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 33

جلسه 33

عنوان جلسه

...

سرفصل مطالب این جلسه : فصل 1 دهم
۱۳۹۹-۰۱-۰۴
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 34

جلسه 34

عنوان جلسه

...

سرفصل مطالب این جلسه : ...
۱۳۹۸-۰۵-۰۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 35

جلسه 35

عنوان جلسه

....

سرفصل مطالب این جلسه : ...
۱۳۹۹-۰۱-۱۸
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 36

جلسه 36

عنوان جلسه

...

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۱-۲۵
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 37

جلسه 37

عنوان جلسه

... ‏

سرفصل مطالب این جلسه : ... ‏
۱۳۹۹-۰۲-۰۱
ساعت : ۱۸:۰۰

جلسه 38

جلسه 38

عنوان جلسه

...‏

سرفصل مطالب این جلسه :
۱۳۹۹-۰۲-۰۸
ساعت : ۱۸:۰۰
 • سایر دوره های آنلاین
alt
alt
7,000,000 ریال
عربی- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 1 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس 2 دهم ( تدریس + حل تست )
 • درس یک دوازدهم ( تدریس ) - فوق العاده
 • درس یک دوازدهم ( خلّ تست ) + ایستگاه تست و دوره اوّل( درس 1 و 2 دهم )
 • درس 3 و 4 دهم ( تدریس )
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست )
 • درس 3 و 4 دهم ( حلّ تست )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( تدریس + حلّ تست )
 • درس 8 دهم و 1 یازدهم ( حلّ تست ) + درس 3 یازدهم ( تدریس )
 • درس 3 یازدهم ( حلّ تست )
 • درس 2 دوازدهم ( تدریس )
 • درس 2 دوازدهم ( حلّ تست )
 • ایستگاه تست و دوره دوّم ( درس 1 و 2 دوازدهم + تحلیل صرفیّ )
 • درس 3 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۳ دوازدهم
 • درس4 دوازدهم
 • حل تست و تمرین تشریحی درس ۴ دوازدهم
 • درک مطلب
 • درک مطلب
 • تکنیک های تحلیل صرفیّ و سوالات ضبط الحرکات
alt
10,000,000 ریال
ریاضی کنکور- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • معادله درجه دوم
 • تابع
 • تابع
 • ترکیب توابع
 • تابع
 • رسم نمودار تابع
 • مثلثات
 • مثلثات
 • جلسه دوازدهم
 • جلسه سیزدهم
 • جلسه چهاردهم
 • جلسه پانزدهم
 • جلسه شانزدهم
 • جلسه هفدهم
 • جلسه هجدهم
 • جلسه نوزدهم
 • جلسه بیستم
 • جلسه بیست و یکم
 • جلسه بیست و دوم
 • جلسه بیست و سوم
 • جلسه بیست و چهارم
 • جلسه بیست و پنجم
 • جلسه بیست و ششم
 • جلسه بیست و هفتم
 • جلسه بیست و هشتم
 • جلسه بیست و نهم
 • جلسه سی ام
 • جلسه سی و یکم
 • جلسه سی و دوم
 • جلسه سی و سوم
alt
7,000,000 ریال
ادبیات-40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی)
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو ادبی(آرایه های ادبی) همراه با تست
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور زبان فارسی)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی دوازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • تدریس فارسی یازدهم
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • جمع بندی
 • تدریس قلمرو زبانی(دستور)
alt
7,000,000 ریال
زبان انگلیسی- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • درس 1 سال دهم
 • درس 2 سال دوازدهم
 • درس 3 سال دهم
 • درس 4 سال دهم
 • درس اول سال دوازدهم
 • ادامه درس اول دوازدهم
 • درک متن و Reading
 • حل تست های کتاب خیلی سبز مبحث مجهول
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس درس دهم سال دوازدهم
 • بررسی نکات درس 2 کتاب دوازدهم+ادامه مبحث reading
 • درس یک سال یازدهم
 • جلسه 14
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
 • تدریس کتاب درسی
alt
15,000,000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • سینماتیک
 • الکتریسته ساکن
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسته ساکن + سینماتیک
 • الکتریسیته ساکن+ سینماتیک
 • بردار فوق العاده
 • الکتریسیته ساکن+سینماتیک محور قایم مختص نظام قذیم و رشته ریاضی نظام جدید
 • بردار فوق العاده(جلسه دوم)
 • الکتریسیته ساکن
 • جلسه سوم بردار فوق العاده
 • جلسه آخر الکتریسیته ساکن مشترک همه نظام ها + حرکت دو بعدی مختص نظام قدیم+ حل سوالات گنجینه
 • دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه دوم دینامیک+حل سوالات گنجینه
 • جلسه سوم دینامیک مختص هردو نظام جدید و قدیم
 • جلسه چهارم( آخر ) بردار(استاتیک)
 • دینامیک+ مدارهای الکتریکی
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • نوسان+ ادامه مدارهای الکتریکی
 • جلسه دوم نوسان+ جلسه سوم مدار
 • فوق العاده دینامیک پیشرفته (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • جلسه سوم نوسان+جلسه چهارم مدار
 • حرکت دایره ای (مختص نظام قدیم و رشته ریاضی نظام جدید)
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • .
 • بردار فوق العاده
alt
10,000,000 ریال
هندسه- 40٪‏ تخفيف
سرفصل مطالب
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • کلاس جبرانی
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 1 هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 2 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 3 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 2 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و رفع اشکال هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 4 هندسه دهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم و فصل 3 هندسه دوازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 1 هندسه یازدهم
 • فصل 2هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل 2 هندسه یازدهم
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
 • فصل3 هندسه یازدهم و رفع اشکال کلی و حل آزمون جامع
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دوازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
6,000,000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
alt
4,000,000 ریال
ریاضی تجربی
alt
4,000,000 ریال
ریاضی دهم و یازدهم تجربی