اساتید برتر آیکلاس
سمانه ابراهیمی

لیسانس ریاضی محض

فوق لیسانس هندسه

سابقه کار :  ده سال

:همکاری با مدارس 

روشنگران،سیمای نور،نمونه دولتی شریعت،دکتر حسابی،موسسه گاج

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد