اساتید برتر آیکلاس
رضا آذر

دانشجوى رشته پزشكى دانشگاه علوم پزشكى ايران

مدرس موسسه بعثت ،فرزانگان،كيهان تبريز

سرآمد،راه هدى ،فارابى،دانش پژوهان،روشنگران

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد