اساتید برتر آیکلاس
کامران ابراهیمی

30 سال سابقه تدریس

تدریس در دبیرستانهای 

تیزهوشان 5 منطقه 18

نمونه دولتی امام صادق ع منطقه 9

نمونه دولتی امام حسین ع منطقه 18

نمونه دولتی دختران الزهرا منطقه 17

نمونه دولتی رشددختران منطقه 16

ومدارس غیرانتفاعی روشنگران منطقه 4

خاتم منطقه 6 شهرام امامی و موعود منطقه 2 ریحانه وفراز دانش ومحمد منطقه 5 ودبیرستان دخترانه هیئت امنایی پر وفسور حسابی  منطقه 5

تالیف 5 جلد کتاب فیزیک پایه وپیش دانشگاهی وفیزیک جمع بندی کنکور برای انتشارات خوشخوان

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد