فیزیک پایه دهم و یازدهم با تدریس استاد ملايي
قیمت : 9,000,000 ریال
کلاس های پایه دهم و یازدهم
کلاس های پایه دهم و یازدهم
فیزیک پایه دهم با تدریس استاد ملايي
قیمت : 5,000,000 ریال
کلاس های پایه دهم و یازدهم
کلاس های پایه دهم و یازدهم
پکیج کلاس های پایه (یازدهم)
قیمت : 30,000,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
فیزیک یازدهم (استاد فرزاد نامی)
قیمت : 7,500,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
زیست یازدهم (استاد موسی بیات)
قیمت : 7,500,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
شیمی یازدهم (استاد محمدرضا زهره وند)
قیمت : 7,500,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
ریاضی یازدهم (استاد مصطفی ابراهیمی)
قیمت : 7,500,000 ریال
کلاس های پایه یازدهم
کلاس های پایه یازدهم
دوره پیشرو کنکور ۱۴۰۰
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400
کارگاه آمادگی آزمون عربی
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400
همایش ادبیات کنکور با تدریس استاد احمد نیا
دوره رایگان
کنکور 1400
زیست استاد مجاهد ( دوره فصل 2 تا 5 پایه دهم )
دوره رایگان
کلاس های پایه دهم و یازدهم
کلاس های پایه دهم و یازدهم
کلاس حل تمرین ریاضی (استاد عمید)
دوره رایگان
کنکور 1400