پکیج دروس عمومی
قیمت : 30,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

پکیج دروس عمومی

قیمت : 30000000 ریال
عربی کنکور رشته انسانی
قیمت : 7,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400
همایش گل گاوزبون زیست
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400
همایش دوره گل گاو زبان(مرور شب امتحان)
دوره رایگان
کنکور 1400
همایش گل گاو زبان
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

همایش گل گاو زبان

دوره رایگان
دوره جینجر 1400
دوره رایگان
کنکور 1400
کنکور 1400

دوره جینجر 1400

دوره رایگان
آزمون آنلاین آی کلاس
قیمت : 5,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

آزمون آنلاین آی کلاس

قیمت : 5000000 ریال
مشاوره و برنامه ریزی با تدریس استاد رضا پازوکی
قیمت : 15,000,000 ریال
کلاس های فوق العاده
کلاس های فوق العاده
مشاوره و برنامه ریزی
قیمت : 5,000,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400

مشاوره و برنامه ریزی

قیمت : 5000000 ریال
ادبیات کنکور استاد احمدنیا
قیمت : 7,500,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400
عربی کنکور استاد مؤمن زاده
قیمت : 7,500,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400
دین و زندگی کنکور استاد کاغذی
قیمت : 7,500,000 ریال
کنکور 1400
کنکور 1400