زبان انگلیسی کنکور نظام قدیم
قیمت : 5,600,000 ریال
کنکور
فیزیک کنکور نظام قدیم-40%
قیمت : 16,500,000 ریال
کنکور
کنکور
گسسته-40% تخفیف
قیمت : 5,000,000 ریال
کلاس های دوازدهم
کلاس های دوازدهم

گسسته-40% تخفیف

قیمت : 5000000 ریال
هندسه دهم ویازدهم
قیمت : 4,000,000 ریال
کلاس های دهم و یازدهم
کلاس های دهم و یازدهم

هندسه دهم ویازدهم

قیمت : 4000000 ریال
هندسه دوازدهم
قیمت : 4,000,000 ریال
کلاس های دوازدهم
کلاس های دوازدهم

هندسه دوازدهم

قیمت : 4000000 ریال
ریاضی دهم و یازدهم تجربی
قیمت : 4,000,000 ریال
کلاس های دهم و یازدهم
کلاس های دهم و یازدهم
ریاضی تجربی
قیمت : 4,000,000 ریال
کلاس های دوازدهم
کلاس های دوازدهم

ریاضی تجربی

قیمت : 4000000 ریال
فیزیک دهم و یازدهم(استاد:میر حسینی)
قیمت : 6,000,000 ریال
کلاس های دهم و یازدهم
کلاس های دهم و یازدهم
فیزیک دوازدهم(استاد:میر حسینی)
قیمت : 6,000,000 ریال
کلاس های دوازدهم
کلاس های دوازدهم
هندسه- 40٪‏ تخفيف
قیمت : 10,000,000 ریال
کنکور
کنکور

هندسه- 40٪‏ تخفيف

قیمت : 10000000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- 40٪‏ تخفيف
قیمت : 15,000,000 ریال
کنکور
زبان انگلیسی- 40٪‏ تخفيف
قیمت : 7,000,000 ریال
کنکور
کنکور