فیزیک دوازدهم(استاد:میر حسینی)
قیمت : 6,000,000 ریال
کلاس های دوازدهم
کلاس های دوازدهم
هندسه- ٢٠٪‏ تخفيف
قیمت : 8,000,000 ریال
کنکور
کنکور

هندسه- ٢٠٪‏ تخفيف

قیمت : 8000000 ریال
فیزیک(استاد:میر حسینی)- ٢٠٪‏ تخفيف
قیمت : 12,000,000 ریال
کنکور
زبان انگلیسی- ٢٠٪‏ تخفيف
قیمت : 5,600,000 ریال
کنکور
کنکور
ادبیات- ٢٠٪‏ تخفيف
قیمت : 5,600,000 ریال
کنکور
کنکور

ادبیات- ٢٠٪‏ تخفيف

قیمت : 5600000 ریال
ریاضی کنکور- ٢٠٪‏ تخفيف
قیمت : 8,000,000 ریال
کنکور
کنکور
همایش رایگان زبان کنکور
دوره رایگان
همایش های جمع بندی
همایش های جمع بندی
عربی- ٢٠٪‏ تخفيف
قیمت : 5,600,000 ریال
کنکور
کنکور

عربی- ٢٠٪‏ تخفيف

قیمت : 5600000 ریال