اساتید برتر آیکلاس
علی فقه کریمی

کارشناسی ارشد
مولف ده‌ها عنوان کتاب
مولف کتاب‌های عربی IQ پایه گاج(ریاضیتجربی) و IQ دوازدهم گاج(ریاضیتجربی)
مولف کتاب میکرو جامع انسانی گاج
مولف صفر تا صد متن و مفهوم عربی کوله‌پشتی
مولف صفر تا صد کنکور عربی با طعم آلبالو
مولف عربی دوم دبیرستان با طعم انجیر
مولف عربی سوم دبیرستان با طعم خرما
و...
عضو مولفین کوله‌پشتی، گاج و مدرسان شریف

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد