اساتید برتر آیکلاس
علی علیزاده

مهندس علی علیزاده
مشاور دبیرستان علامه حلی ۲
مشاور و معاونت آموزشی دبیرستان نمونه دولتی شریعت
مشاور سابق دبیرستان های نمونه دولتی رشد،ریحانه الرسول و ندای کوثر  و دبیرستان های فرزانگان و بهشتی استان بوشهر و اراک

کلاس های آنلاین استاد

لیست دوره های آموزشی استاد